Protocol Verantwoord Watersporten Watersportverbond

Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur zijn er nieuwe landelijke maatregelen van kracht die ervoor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de watersport.

Onderstaand protocol is gebaseerd op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Let op; dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu en kan nog veranderen. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn, check dit bij je gemeente. Dit protocol heeft betrekking op de disciplines zeilen, kanovaren, suppen, windsurfen en kitesurfen. 

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen over corona in de watersport.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.

De basisregels blijven ten alle tijde van kracht: 

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.


Accommodatie

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 
 • Stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 • Richt de locatie zo in dat iedereen van 18 jaar en ouder die niet aan het sporten is 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in binnenruimtes van de vereniging. 
 • Zorg waar nodig voor voldoende hygiëne- en schoonmaakmiddelen.
 • Controleer of ruimtes binnen continue en voldoende kunnen worden geventileerd (geen recirculatie) en zet waar mogelijk ramen en deuren open.
 • Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de corona maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. 
 • Horeca/kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.


Trainingen en wedstrijden

 • Sportactiviteiten/trainingen vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte trainen geldt een maximum van 4 personen inclusief trainer/begeleider.
 • Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan, dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. 
 • Kinderen en jeugd t/m 17 jaar kunnen onderling wedstrijdjes varen bij de eigen vereniging.
 • Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders.
 • Train zoveel mogelijk in een vaste samenstelling.
 • Vermijd als trainer, instructeur of begeleider geforceerd stemgebruik.
 • Houd als trainer/instructeur 1,5 meter afstand tot sporters van 13 jaar en ouder. 
 • Ouders/verzorgers en overig publiek mogen niet blijven kijken. Als ondersteuning van een ouder/verzorger noodzakelijk is bij de training van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn. 
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.